Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams để tham gia Training Online

* Làm theo các bước như sau:

1. Sử dụng Microsoft Teams trên điện thoại

 

Bước 1: Tải về phần mềm Microsoft Teams trên Appstore (iPhone) và PlayStore (Android)

 

 

Bước 2: Mở phần mềm Microsoft Teams vừa tải về trên điện thoại

 

 

Bước 3: Mở Email chứa liên kết tham gia training mà KBVISION gửi cho bạn và nhấp vào liên kết đó

 

 

Bước 4: Sau khi nhấp vào liên kết, phần mềm Microsoft Teams sẽ tự động chạy, và nhấn chọn: “Tham gia với tư cách khách”, Sau đó nhấn đồng ý cho Teams truy cập vào Micro

 

 

Bước 5: Nhập tên của bạn và chọn: “Tham gia cuộc họp”

 

 

Bước 6: Nhấp vào “OK” nếu thấy thông báo như sau:

 

 

Như vậy là bạn đã tham gia thành công training online bằng Microsoft Teams. Ngoài ra bạn có thể sử dụng các chức năng như sau khi tham gia training:

 

 

Trong đó:

  1. Bật tắt Micro
  2. Bật tắt loa
  3. Chức năng mở rộng: tắt camera, chat
  4. Rời khỏi traning online

Đang khuyến mãi

-35%
600,000
-55%
-61%
685,000
-55%
-50%
1,095,000