VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT “PHÁT ÂM THANH RA LOA THEO GIỜ TỪ CỔNG AUDIO OUT TRÊN ĐẦU GHI NVR” CỦA DAHUA DSS

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT “PHÁT ÂM THANH RA LOA THEO GIỜ TỪ CỔNG AUDIO OUT TRÊN ĐẦU GHI NVR” CỦA DAHUA DSS

Đang khuyến mãi

-35%
600,000
-55%
-61%
685,000
-55%
-50%
1,095,000